Project Overzicht

Miljoenen patiënten met diabetes mellitus in de EU gebruiken voorgeschreven medicijnen om hun bloedglucosegehalte te controleren. Slechte controle van dit bloedglucosegehalte leidt tot complicaties waaronder nefropathie, retinopathie, cardiomyopathie, neuropathie, verstoorde botreparatie en wondulceratie. Tot op heden zijn er weinig therapeutische opties die de initiatie en progressie van diabetes gerelateerde complicaties onder controle kunnen houden waardoor deze een uitdaging vormen voor de behandelende artsen. Het REDDSTAR Project onderzoekt of Stromale Stamcellen veilig kunnen worden ingezet voor het controleren van het bloedglucosegehalte en het verminderen van schade veroorzaakt door zes diabetes complicaties.

Stromale Stamcellen (SSC)

Zoals boven vermeld omvat het REDDSTAR project de isolatie en het testen van Stromale Stamcellen (SSC).

Stromale Stamcellen

Stromale Stamcellen (SSC) zijn een mix van aan plastic adherende (PA) cellen geïsoleerd uit adult beenmerg [1]. PA-SSC produceren eiwitten die de immuunrespons beïnvloeden en de groei van nieuwe bloedvaten bevorderen [2]. Preklinische onderzoek heeft aangetoond dat intraveneuze toediening van PA-SSC kan leiden tot het onder controle houden van hyperglykemie in proefdieren [3]. REDDSTAR partners hebben een antilichaam [4] (ORB1) geïdentificeerd waarmee ORB1+ SSC zowel uit humaan, rat, muis als konijn beenmerg kunnen worden geïsoleerd. Voor het eerst kunnen pure ORB1+ SSC en ORB1- SSC en gemende PA-SSC uit al deze species worden getest.

REDDSTAR partners hebben gezamenlijk in vivo modellen ontwikkeld voor zes belangrijke diabetes complicaties. Het project zal onderzoeken of ORB1+, ORB1- en PA-SSC verschillende niveaus van controle uitoefenen op het bloedglucosegehalte en de weefselregeneratie in deze zes diabetes modellen. Tevens zal worden onderzocht hoe ORB1+ en ORB1- SSC tegelijkertijd weefselregeneratie kunnen bewerkstelligen en het glucosegehalte onder controle kunnen houden, een effect dat tot op heden met geen enkele therapie is waargenomen. Het meest succesvolle model zal worden geselecteerd voor ontwikkeling naar een fase 1b klinische studie [5].

Fasen van het Project

REDDSTAR doorloopt een aantal fasen verspreidt over 3 jaar. In de eerste 18 maanden van het project zullen de veiligheid en effectiviteit van SSC worden onderzocht met betrekking tot het oplossen van de 6 diabetes geassocieerde complicaties. Tevens zal het effect van SSC op het bloedglucosegehalte worden getest. Gedurende deze fase zal ook de ontwikkeling van procedures voor het isoleren en produceren van ORB1+ en ORB1- SSC uit humaan beenmerg gebruik makend van de Nanosorter®[6] aan de orde komen.®

In de tweede 18 maanden van het project zal worden onderzocht hoe diabetes geassocieerde complicaties kunnen worden verbeterd met SSC. REDDSTAR partners zullen tevens een klinisch protocol voorleggen aan het Deens Medisch Agentschap voor de uitvoering van een klinische studie bij diabetisch patiënten met die complicatie(s) die als beste zijn getest in de eerste fase van het project.

 

Innovatie en Maatschappelijke Waarde van REDDSTAR

 


[1] Deze cellen worden typisch gekarakteriseerd door hun snelle hechting aan weefselkweek plastic (plastic adherent of PA). De definitie van SSC (en de karakteristieken) is beschreven door “the International Society for Cellular Therapy” (ISCT) in 2006.

[2]  Immunomodulatoire en angiogene eiwitten..

[3] Hoog bloedsuikergehalte

[4] Een eiwit geproduceerd door het lichaam als reactie op een schadelijke stof of antigeen b.v. bacteriën, virussen, schimmels, parasieten.

[5]  Een fase 1 studie omvat het voor de eerste keer testen van een geneesmiddel of behandeling op een kleine groep om de veiligheid, de accurate dosering en de bijwerkingen te bestuderen. Fase 1b studies worden uitgevoerd met patiënten die een ziekte of conditie hebben waarvoor het geneesmiddel of de therapie is bedoeld.

[6]Nanosorter is een gedeponeerd handelsmerk in de VS en verwijzingen naar Nanosorter® op deze website dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd

 

Menu